Archive for Październik, 2016

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie wraz ze ścieżką ekologiczną

14 października 2016 at 13:26

W ramach projektu wykonano hybrydową hydrofitową oczyszczalnię ścieków Read more ›

Komunikat końcowy XXII Ogólnopolskich Biegów Pamięci Gen. Fr. Kleeberga 2016

7 października 2016 at 13:20

Przedstawiamy poniżej komunikat końcowy XXII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych pamięci Gen. F. Kleeberga Read more ›

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi

5 października 2016 at 08:27

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kock

Działając na podstawie §3 ust. 1 i 2 uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05 października 2016 r. do 20 października 2016 r.

Burmistrz Miasta Kock

/-/ mgr Tomasz Futera

projekt-uchwaly-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-2017

zarzadzenie-w-sprawie-konsultacji-pozytek-publ-2017

Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży

Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży

4 października 2016 at 09:29

W dniu 30 września 2016 r. na plebanii Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim Read more ›

Obchody 77. rocznicy BITWY POD KOCKIEM

Obchody 77. rocznicy BITWY POD KOCKIEM

3 października 2016 at 13:41

Kockie obchody rocznicy ostatniej bitwy stoczonej przez Wojsko Polskie z Niemcami w  1939 Read more ›

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com