Archive for Marzec, 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

28 marca 2017 at 10:18

Kock, 28 marca 2017 r.

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kock w 2017 r.

          Na realizację przedmiotowego zadania w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 24 marca 2017 r. wpłynęły oferty: Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia oraz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego.

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 r. komisja konkursowa ustaliła, że w/w oferty spełniły wymogi formalne i dokonała ocen merytorycznych. Oferta  Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia uzyskała średnią ocen
7,4 pkt, zaś oferta Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo – Regionalnego uzyskała średnią ocen 4,2 pkt.

         Burmistrz Miasta Kock zaakceptował ofertę pod nazwą II Rodzinny Rajd Rowerowy złożoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Empatia
i przeznaczył na jej realizację w roku 2017 dotację w wysokości 2.700 zł oraz ofertę pod nazwą Rajd rowerowy śladami Gen. F. Kleeberga złożoną przez Kockie Stowarzyszenie Oświatowo – Regionalne i przeznaczył na jej realizację w roku 2017 dotację w wysokości 2.300 zł.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zastępca Burmistrza Miasta Kock

/-/ Maciej Tracz

Uroczystości 76 rocznicy śmierci Generała Franciszka Kleeberga

Uroczystości 76 rocznicy śmierci Generała Franciszka Kleeberga

27 marca 2017 at 12:38

Burmistrz Kocka i Szkoła im.. Gen. Franciszka Kleeberga w Kocku zapraszają Read more ›

Mobilny Punkt Informacyjny w Kocku – „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw…”

Mobilny Punkt Informacyjny w Kocku – „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw…”

24 marca 2017 at 13:49

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Read more ›

Gmina Kock ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew „na pniu”

17 marca 2017 at 09:34

Kock, dnia 16.03.2017r.

 OGŁOSZENIE

 Gmina Kock ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wycinką rosnących na terenie działki nr 40/6 położonej w obrębie geodezyjnym Kock Miasto, działki o nr 180 położonej w obrębie geodezyjnym Wygnanka oraz działki o nr 498 położonej w obrębie geodezyjnym Białobrzegi, Gmina Kock.

 1.Dane zamawiającego:

Gmina Kock, 21-150 Kock  NIP: 714-19-99-009, e-mail: kock@kock.pl

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż drzew na pniu /drzewo opałowe/ wraz z wycinką rosnących na terenie działek w pasach dróg gminnych oznaczonych nr ewidencyjnym 180  w miejscowości Wygnanka,  nr 498 w miejscowości Białobrzegi, Gmina Kock. Działka nr 40/6 w miejscowości Kock – teren aktywności gospodarczej i usług komercyjnych.

2.2. Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem /z własnym załadunkiem/ z miejsca pozyskania. Ilość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium najwyższej ceny brutto za 1m3 pozyskanego drewna.

3. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

3.1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku, do dnia 03.04.2017r. do godz. 10.00.

3.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2017r. o godzinie 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kocku.

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji

14 marca 2017 at 11:09

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” Read more ›

Dobry prognostyk przed ligą. Trzecie miejsce w „ORLIK CUP”.

Dobry prognostyk przed ligą. Trzecie miejsce w „ORLIK CUP”.

14 marca 2017 at 11:01

Drużyna chłopców Polesia Kock  z rocznika 2004 trenująca pod okiem Jacka Skwary Read more ›

Złotka z Gimnazjum w Kocku

Złotka z Gimnazjum w Kocku

7 marca 2017 at 08:05

W dniu 2 i 3 marca w Gimnazjum w Kocku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lubartowskiego Read more ›

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com