Archive for Październik, 2017

Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

23 października 2017 at 10:05

Informacja na temat naboru wniosków do LGD w okresie 20 listopada – 8 grudnia 2017

INFORMACJA NA TEMAT NABORU WNIOSKÓW

 

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 20 listopada do 8 grudnia 2017 roku na następujące operacje:

 

 1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – dostępny limit 1 368 000,00 zł ( mamy do zrealizowania 18 operacji po 76 000,00 zł każda);

 

 1. Rozwój działalności gospodarczej – dostępny limit 1 262 024,00 zł (mamy do zrealizowania 7 operacji średnio po 180 289,00 zł każda);

 

 1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – dostępny limit 1 592 200,86 zł (mamy do zrealizowania 29 operacji średnio po 54 903,00 zł dofinansowania na jedną operacje). Przypominam, że złożenie wniosku przez gminę powoduje, iż wartość CAŁEGO WNIOSKU pomniejsza limit LGD i grozi brakiem realizacji wskaźników, a co za tym idzie konsekwencjami finansowymi dla LGD w postaci zmniejszenia budżetu LSR;

 

 1. Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii – dostępny limit środków: 222 454,00 zł (mamy do zrealizowania 5 działań co daje średnio na operację 44 490,00 zł). Przypominam, ze minimalna wartość projektu złożonego w LGD nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł.

 

Informuję również, że w ramach działań z naboru I (07.11.2016-06.12.2017) podpisano umów:

 1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – 5 umów; 5 wniosków w trakcie oceny; 3 pozostawione bez rozpatrzenia,
 2. Rozwój działalności gospodarczej – 1 wniosek w trakcie oceny; 1 wniosek odrzucony,
 3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 6 umów; 8 wniosków odrzuconych,
 4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii – 3 umowy podpisane; 1 wniosek poza limitem dostępnych środków,
 5. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 1 wniosek w trakcie oceny,
 6. Wsparcie włączenia społecznego – 1 umowa.

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

19 października 2017 at 15:02

Kock, 18 października 2017 r.

Protokół

z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock. Celem jest poznanie opinii organizacji w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kock o konsultacjach oraz projekt uchwały i programu zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w okresie od 03 października 2017 r. do 17 października 2017 r.

Formy konsultacji dawały możliwość pisemnego wyrażania opinii i uwag na temat projektu uchwały oraz przesyłania opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Kocku z.burmistrza@kock.pl.

W wyznaczonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.

Protokół konsultacje z organizacjami społecznymi na 2018

50 lat razem

50 lat razem

13 października 2017 at 13:57

W dniu 12 października 2017r. w Domu Kultury w Kocku odbyła się uroczystość 50-cio lecia Pożycia Małżeńskiego. Read more ›

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

12 października 2017 at 13:15

Wspólnie realizowany projekt na podstawie umowy partnerskiej między Gminą Kock i Powiatem Lubartowskim Read more ›

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

12 października 2017 at 13:07

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie Read more ›

Przebudowa drogi gminnej w Górce

Przebudowa drogi gminnej w Górce

12 października 2017 at 13:03
 1. Przebudowa drogi gminnej nr103144L w Górce od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+500 do km 2+000 o łącznej długości 1,30 km za kwotę 592.708,73 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów

Read more ›

Projekt rocznego programu współpracy gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

3 października 2017 at 13:22

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017

Uchwała-program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2018

Komunikat końcowy XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci gen. Fr. Kleeberga-2017r

Komunikat końcowy XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci gen. Fr. Kleeberga-2017r

3 października 2017 at 11:28

W sobotę 30 września odbyły się XXIII Biegi Uliczne Pamięci Generała Kleeberga. Read more ›

Obchody 78. rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. w Kocku

Obchody 78. rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 r. w Kocku

2 października 2017 at 10:47

 

Za nami uroczystości w ramach jubileuszu 600-lecia lokacji miasta pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Read more ›

Rekonstrukcja epizodów Bitwy pod Kockiem i pokazy kawaleryjskie

Rekonstrukcja epizodów Bitwy pod Kockiem i pokazy kawaleryjskie

2 października 2017 at 09:21

Rekonstrukcja bitwy i pokazy kawaleryjskie przy pałacu Jabłonowskich Read more ›

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com