Archive for Październik, 2017

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

19 października 2017 at 15:02

Kock, 18 października 2017 r.

Protokół

z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock. Celem jest poznanie opinii organizacji w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kock o konsultacjach oraz projekt uchwały i programu zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w okresie od 03 października 2017 r. do 17 października 2017 r.

Formy konsultacji dawały możliwość pisemnego wyrażania opinii i uwag na temat projektu uchwały oraz przesyłania opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Kocku z.burmistrza@kock.pl.

W wyznaczonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.

Protokół konsultacje z organizacjami społecznymi na 2018

Zapraszamy na otwarcie wystawy kolekcji prac Michała Borucińskiego „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele w Kocku”

Zapraszamy na otwarcie wystawy kolekcji prac Michała Borucińskiego „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele w Kocku”

17 października 2017 at 10:36

W piątek 20 października o 11.00 w galerii ORDY Domu Kultury w Kocku (ul. Apteczna 4) Read more ›

50 lat razem

50 lat razem

13 października 2017 at 13:57

W dniu 12 października 2017r. w Domu Kultury w Kocku odbyła się uroczystość 50-cio lecia Pożycia Małżeńskiego. Read more ›

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

12 października 2017 at 13:15

Wspólnie realizowany projekt na podstawie umowy partnerskiej między Gminą Kock i Powiatem Lubartowskim Read more ›

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

12 października 2017 at 13:07

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie Read more ›

Przebudowa drogi gminnej w Górce

Przebudowa drogi gminnej w Górce

12 października 2017 at 13:03
  1. Przebudowa drogi gminnej nr103144L w Górce od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+500 do km 2+000 o łącznej długości 1,30 km za kwotę 592.708,73 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów

Read more ›

Ważne dla przedsiębiorców! E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Ważne dla przedsiębiorców! E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

9 października 2017 at 11:38

KOMUNIKAT – E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS Read more ›

16 października br. Urząd Stanu Cywilnego nieczynny

5 października 2017 at 13:39

Projekt rocznego programu współpracy gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

3 października 2017 at 13:22

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017

Uchwała-program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2018

Komunikat końcowy XXIII Ogólnopolskich  Biegów Ulicznych Pamięci gen. Fr. Kleeberga-2017r

Komunikat końcowy XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci gen. Fr. Kleeberga-2017r

3 października 2017 at 11:28

W sobotę 30 września odbyły się XXIII Biegi Uliczne Pamięci Generała Kleeberga. Read more ›

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com