Articles by: umig

Wystawa „Wędkarstwo” Najstarsze hobby świata

Wystawa „Wędkarstwo” Najstarsze hobby świata

13 listopada 2017 at 07:55

Zarząd Koła PZW „Leszcz” w Kocku oraz Dom Kultury w Kocku zaprasza Read more ›

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada 2017 at 22:02

Kockie uroczystości 11 Listopada miały uroczysty charakter Read more ›

Rozszerzenie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku poprzez utworzenie Muzeum Historii Kocka

Rozszerzenie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku poprzez utworzenie Muzeum Historii Kocka

6 listopada 2017 at 14:12

Projekt pod nazwąRozszerzenie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku Read more ›

Zmarł jeden z ostatnich Kleeberczyków  płk Zbigniew Makowiecki,

Zmarł jeden z ostatnich Kleeberczyków płk Zbigniew Makowiecki,

25 października 2017 at 13:49

W dniu 24 października 2017 roku w Londynie zmarł przeżywszy 100 lat płk Zbigniew Makowiecki, Read more ›

Protokół z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

19 października 2017 at 15:02

Kock, 18 października 2017 r.

Protokół

z konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock. Celem jest poznanie opinii organizacji w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kock o konsultacjach oraz projekt uchwały i programu zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń urzędu w okresie od 03 października 2017 r. do 17 października 2017 r.

Formy konsultacji dawały możliwość pisemnego wyrażania opinii i uwag na temat projektu uchwały oraz przesyłania opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Kocku z.burmistrza@kock.pl.

W wyznaczonym czasie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii dotyczących treści projektu w/w programu.

Protokół konsultacje z organizacjami społecznymi na 2018

50 lat razem

50 lat razem

13 października 2017 at 13:57

W dniu 12 października 2017r. w Domu Kultury w Kocku odbyła się uroczystość 50-cio lecia Pożycia Małżeńskiego. Read more ›

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

12 października 2017 at 13:15

Wspólnie realizowany projekt na podstawie umowy partnerskiej między Gminą Kock i Powiatem Lubartowskim Read more ›

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

12 października 2017 at 13:07

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie Read more ›

Przebudowa drogi gminnej w Górce

Przebudowa drogi gminnej w Górce

12 października 2017 at 13:03
  1. Przebudowa drogi gminnej nr103144L w Górce od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+500 do km 2+000 o łącznej długości 1,30 km za kwotę 592.708,73 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów

Read more ›

Projekt rocznego programu współpracy gminy Kock z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

3 października 2017 at 13:22

Zarządzenie Nr 0050.1.122.2017

Uchwała-program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2018

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com