Bez kategorii

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada 2017 at 22:02

Kockie uroczystości 11 Listopada miały uroczysty charakter Read more ›

Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

23 października 2017 at 10:05

Informacja na temat naboru wniosków do LGD w okresie 20 listopada – 8 grudnia 2017

INFORMACJA NA TEMAT NABORU WNIOSKÓW

 

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 20 listopada do 8 grudnia 2017 roku na następujące operacje:

 

 1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – dostępny limit 1 368 000,00 zł ( mamy do zrealizowania 18 operacji po 76 000,00 zł każda);

 

 1. Rozwój działalności gospodarczej – dostępny limit 1 262 024,00 zł (mamy do zrealizowania 7 operacji średnio po 180 289,00 zł każda);

 

 1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – dostępny limit 1 592 200,86 zł (mamy do zrealizowania 29 operacji średnio po 54 903,00 zł dofinansowania na jedną operacje). Przypominam, że złożenie wniosku przez gminę powoduje, iż wartość CAŁEGO WNIOSKU pomniejsza limit LGD i grozi brakiem realizacji wskaźników, a co za tym idzie konsekwencjami finansowymi dla LGD w postaci zmniejszenia budżetu LSR;

 

 1. Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii – dostępny limit środków: 222 454,00 zł (mamy do zrealizowania 5 działań co daje średnio na operację 44 490,00 zł). Przypominam, ze minimalna wartość projektu złożonego w LGD nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł.

 

Informuję również, że w ramach działań z naboru I (07.11.2016-06.12.2017) podpisano umów:

 1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – 5 umów; 5 wniosków w trakcie oceny; 3 pozostawione bez rozpatrzenia,
 2. Rozwój działalności gospodarczej – 1 wniosek w trakcie oceny; 1 wniosek odrzucony,
 3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 6 umów; 8 wniosków odrzuconych,
 4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii – 3 umowy podpisane; 1 wniosek poza limitem dostępnych środków,
 5. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 1 wniosek w trakcie oceny,
 6. Wsparcie włączenia społecznego – 1 umowa.
Laboratorium Wiedzy

Laboratorium Wiedzy

29 sierpnia 2017 at 13:05

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kock przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje., działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Projekt „Laboratorium wiedzy” realizowany będzie od 01.06.2017r. do 09.07.2019, zaś jego celem jest osiągnięcie wyższej jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Kock oraz lepszego dostępu do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2019 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych w Kocku oraz Szkoły Podstawowej w Poizdowie.

Projekt obejmuje swym zakresem:

– stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla nauczycieli oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT, w tym utworzeniu 1 pracowni międzyszkolnej

– organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność., innowacyjność oraz praca zespołowa)

– poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i nauczycieli, w tym dzięki zajęciom z programowania

– organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi: 950 884,60 zł

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 112/RPLU.12.02.00-06-0039/16-00

Dokumenty do rekrutacji:

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy uczeń

Zał. nr 2 – Deklaracja uczestnictwa uczeń

Zał. nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczeń

Zał. nr 5 – Formularz zgłoszeniowy nauczyciele

Zał. nr 6 -Deklaracja udziału w projekcie n-l

 

List posła Włodzimierza Karpińskiego na 600 lecie lokacji miasta Kock

List posła Włodzimierza Karpińskiego na 600 lecie lokacji miasta Kock

22 lutego 2017 at 08:19

List posła Włodzimierza Karpińskiego na 600 lecie lokacji miasta Kock

600 lat lokacji miasta Kock

600 lat lokacji miasta Kock

23 stycznia 2017 at 15:03

PP1

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Miasta i Gminy Kock

 

Król Władysław Jagiełło wydał 24 lutego 1417 roku  w Jedlni przywilej lokacyjny, stwierdzając, iż przychylił się do prośby  biskupa płockiego Jakuba, aby dziedziczną wieś Kock przekształcić  w miasto na prawie niemieckim, magdeburskim . 

Na  przestrzeni dziejów wiele pokoleń Kocczan pracowało na świetność tego miasta łącząc swe losy z tym niezwykłym miejscem. Do najbardziej znamienitych rodów zaliczymy Firlejów, Wielopolskich, były również  postacie zupełnie wyjątkowe, jak księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska, autorka przebudowy Kocka z końca XVIII wieku. Pomimo upływu z górą 200 lat przetrwał z tamtego czasu układ rynku i ulic. Podziwiamy pałac z parkiem, możemy modlić się przed relikwiami błogosławionej siostry Danieli Jóźwik w kościele zaprojektowanym przez wybitnego architekta okresu oświecenia Szymona Bogumiła Zuga.

Nasze miasto było widownią wielu doniosłych wydarzeń historycznych. Spod Kocka znad rzeki Wieprz ruszyła 15 sierpnia 1920 roku kontrofensywa Wojsk Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, które zwyciężyły w bitwie warszawskiej i ocaliły niepodległość Polski przed zakusami bolszewickiej  Rosji.

Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga   w dniach 1- 5 października 1939 roku stoczyła bój z wojskami niemieckimi.

Składam wyrazy podziękowania dla pokoleń mieszkańców Kocka, właścicieli miasta, burmistrzom, radnym, wszystkim obywatelom, którzy aktywnie i owocnie pracowali na jego wizerunek.

Jubileusz   600-lecia miejskości Kocka jest wydarzeniem wyjątkowym, cieszę się, że możemy przeżywać go wspólnie w odnowionym mieście.

Życzę spełnienia marzeń mieszkańcom  naszej samorządowej wspólnoty, byśmy pozostawili miasto jeszcze piękniejsze, oferujące lepsze perspektywy na przyszłość.

Burmistrz Miasta Kock

Tomasz Futera

Pismo do przedsiębiorców-sponsoring Jubileuszu 600 lecia Kocka

Apel Burmistrza Kocka

Szanowni Państwo!

Pod koniec 2017 roku (roku jubileuszu 600-lecia Kocka) w budynku przy ul. Marcina Stępnia 6 w miejsce Wojskowej Izby Pamięci powstanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowoczesne muzeum historii Kocka – Kockie Muzeum Multimedialne. Liczymy na to, że odwiedzi je bardzo wielu turystów.

Proszę o udostępnienie wszelkich pamiątek związanych z historią miasta i gminy. Zdjęcia i dokumenty po zeskanowaniu zwrócimy właścicielom. W grę wchodzi także wykup lub wypożyczenie na warunkach określonych umowami. Koordynatorem akcji jest Dom Kultury (ul. Apteczna 4, telefon 81 859 11 10).

Samorząd Kocka stara się dbać o historyczną tożsamość i dlatego zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wspólne działania w celu udostępnienia jak najszerszej społeczności pamiątek związanych z historią naszego miasta i okolicy.

 

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Harmonogram planowanych uroczystości jubileuszowych z okazji 600–lecia lokacji miasta Kocka w 2017 r.

 

 1. 17 lutego o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kocku odbędzie się konferencja prasowa zapowiadająca uroczystości jubileuszowe.
 2. Na 25 lutego 2017 r. zaplanowana jest inauguracja obchodów: Msza Święta dziękczynno – błagalna w intencji mieszkańców miasta i gminy Kock pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w kościele parafialnym w Kocku, a po niej  uroczysta sesja Rady Miejskiej w rocznicę lokacji.
 3. 5 kwietnia odbędą się środowiskowe obchody 76 – rocznicy śmierci Generała Franciszka Kleeberga – patrona Szkoły Podstawowej w Kocku. W ramach uroczystości planowany jest apel pamięci
  z udziałem żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, uroczysta Msza Święta oraz część artystyczna w wykonaniu orkiestry wojskowej i młodzieży szkolnej.
 4. Na sobotę 20 maja w godzinach 10.00 – 15.00 planowany jest mini-event na placu Anny Jabłonowskiej, którego główną atrakcją będzie pokaz starych pojazdów (około 300 sztuk) przygotowywany we współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Miłośników Fiata 125 P. Oprócz prezentacji pojazdów odbędą się konkursy i występy sceniczne.
 5. Na 24 i 25 czerwca (sobota i niedziela) planowane są Jubileuszowe Dni Kocka. W sobotę na stadionie miejskim odbędzie się festyn o charakterze sportowo – rekreacyjnym z meczem towarzyskim KS Polesie Kock – Górnik Łęczna, zaś w niedzielę festyn rodzinny na rynku w Kocku
  z występami lokalnych i zaproszonych wykonawców oraz gwiazdy wieczoru.
 6. W okresie letnim planowane jest odsłonięcie posągu księżnej Anny Jabłonowskiej na miejskim rynku, połączone z pokazem tańca dawnego.
 7. Również latem planowane jest poświęcenie i odsłonięcie na rynku w Kocku kamiennego obelisku
  z pamiątkową tablicą upamiętniające Bitwę Warszawską i rolę kontruderzenia znad Wieprza
  w rozstrzygnięciu tej batalii, wzbogacone referatem okolicznościowym.
 8. Jesienią odbędzie się sesja naukowa poświęcona historii miasta i gminy Kock połączona z promocją historycznej monografii Kocka przygotowywanej przez zespół historyków pod redakcją profesora Dariusza Magiera oraz koncertem Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO
  z Radzynia Podlaskiego pod dyrekcją Zbigniewa Czuryły.
 9. Na sobotę 30 września planowane są XXIII Ogólnopolskie Biegi Uliczne Pamięci Generała Franciszka Kleeberga. To impreza cykliczna, w której corocznie bierze udział kilkuset biegaczy, nie tylko z terenu gminy, ale także z innych stron kraju i zza granicy. W godzinach popołudniowych odbędzie się koncert laureatów XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna” połączony z podsumowaniem konkursów jubileuszowych zorganizowanych przez szkoły gminne, bibliotekę publiczną i dom kultury.
 10. W niedzielę 1 października odbędą się uroczyste obchody 78. rocznicy Ostatniej Bitwy Wojny Obronnej 1939 roku, które otworzy uroczysta, polowa msza święta pod pomnikiem Generała Franciszka Kleeberga. W ramach uroczystości planowany jest również apel pamięci z udziałem żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, przelot i pokaz Zespołu Akrobacyjnego „Biało – Czerwone Iskry”, występ orkiestry wojskowej oraz rekonstrukcja historyczna. Na ten dzień planowane jest także uroczyste otwarcie Kockiego Muzeum Multimedialnego oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych przy pomniku Generała.

W roku jubileuszowym wydanych zostanie szereg publikacji i upominków okolicznościowych, takich jak: medale, monety, znaczki z herbem miasta, breloki, kubeczki, koszulki, gra planszowa oraz zestawy widokówek, kalendarium miasta z odbitkami rycin Vogla oraz wizerunkami właścicieli miasta, przewodnik turystyczny opisujący gminne zabytki i szlaki rowerowe.

Szkoły gminne, biblioteka publiczna i dom kultury planują zorganizowanie konkursów wiedzy
o historii miasta i gminy oraz plastycznych, literackich, poetyckich i wokalnych. Ponadto dom kultury zorganizuje cykl wystaw fotograficznych, archeologicznych, historycznych i malarskich w Galerii Ordy związanych z 600-leciem oraz wystaw prezentujących dorobek kockich stowarzyszeń i organizacji.

Planowane jest również nadanie szczególnego, jubileuszowego charakteru uroczystościom z okazji świąt państwowych (3 maja i 11 listopada, na który to dzień planowane jest widowisko muzyczno-poetyckie w wykonaniu Zespołu Artystycznego NADZIEJA poświęcone historii Kocka)

Konkursy organizowane na terenie gminy Kock w związku z obchodami 600 – lecia nadania praw miejskich w 2017r.

 

Lp.

Nazwa konkursu

organizatorzy

Charakterystyka konkursu

Termin realizacji lub podsumowania

 

1.

Konkurs plastyczny ,,Jeden dzień z życia Generała Kleeberga”

 

Zespół Szkół w Kocku

Konkurs międzyszkolny dla

trzech grup wiekowych (I- III, IV- VI, Gim)

 

05.04.2017

 

2.

Turniej tańca dla dzieci i młodzieży

Dom Kultury w Kocku

Otwarty konkurs dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych

 

18 lub 19.05.2017

 

3.

 

Turniej szachowy

Dom Kultury w Kocku

Otwarty turniej dla uczestników w różnych kategoriach wiekowych

 

20 maja 2017 r.

 

4.

Konkurs poetycki

Zespół Szkół w Poizdowie

Konkurs międzyszkolny, przewidywana jest również kategoria osób dorosłych

30.09.2017

 

5.

Gra Miejska ,,Patroni ulic Kocka”

Zespół Szkół w Poizdowie, Zespół szkół w Kocku

 

Konkurs międzyszkolny

 

30.09.2017

6.

Konkurs na projekt znaczka pocztowego

Zespół Szkół w Poizdowie

Konkurs międzyszkolny

30.09.2017

   7.

Konkurs plastyczny „Kock za 10, 20,.., 600lat”

Zespół Szkół w Kocku, Biblioteka Miejska w Kocku

Konkurs międzyszkolny dla klas I- III, IV- VI oraz gimnazjów

 

30.09.2017

 

8.

Konkurs literacki ,,Kock za 10,20 ….., 600 lat”

Zespół Szkół w Kocku, Biblioteka Miejska w Kocku

Konkurs międzyszkolny dla klas I- III, IV- VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

30.09.2017

 

9.

,,Historie spod Kocka” – konkurs wiedzy o Kocku i okolicy

Zespół Szkół w Kocku

Konkurs międzyszkolny dla uczniów klas I- III szkół podstawowych

 

30.09.2017

 

10.

Konkurs wiedzy ,,600 lat miasta i gminy Kock”

Zespół Szkół w Kocku, Biblioteka Miejska w Kocku

Konkurs międzyszkolny dla uczniów klas IV – VI i gimnazjów

 

30.09.2017

 

 

 

11.

XXXIII Ogólnopolskie Biegi Uliczne Pamięci Generała Franciszka Kleeberga

 

 

Zespół Szkół w Kocku

 Cykliczna impreza biegowa dla uczestników w różnych kategoriach wiekowych

 

 

30.09.2017

 

12.

Konkurs wokalny ,,Pieśń Ojczyzny Pełna”

 

Dom Kultury w Kocku

Cykliczny, otwarty konkurs dla uczestników w różnych grupach wiekowych

 

30.09.2017r.

 

Zmarł Kleeberczyk Pan Edward Lizończyk

9 czerwca 2014 at 14:28

4 czerwca 2014 roku w wieku 91 lat zmarł w Warszawie Żołnierz Generała Kleeberga Edward Lizończyk. Read more ›

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com