Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje gminne

Sieć wodociągowa i kanalizacja dla ulic Ogrodowej i 27 Wołyńskiej AK

Ulica Ogrodowa -„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej...

21 grudnia 2017

Rozszerzenie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku poprzez utworzenie Muzeum Historii Kocka

Projekt pod nazwą „Rozszerzenie działalności Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku...

6 listopada 2017

Przebudowa drogi powiatowej w Talczynie

Wspólnie realizowany projekt na podstawie umowy partnerskiej między Gminą Kock i Powiatem Lubartowskim...

12 października 2017

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie...

12 października 2017

Przebudowa drogi gminnej w Górce

Przebudowa drogi gminnej nr103144L w Górce od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+500 do...

12 października 2017