Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Inwestycje gminne

Inwestycje drogowe – odbiór 15 września 2017 r.

Wykonawca – PRD Lubartów S. A. Finansowanie – środki własne gminy...

15 września 2017

Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie

Inwestycja zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

13 września 2017

Remont drogi gminnej nr 103698L (do Talczyna)

na długości 1.343 m (oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu...

13 września 2017

Inwestycje gminy Kock w latach 2007-2016

Wykaz inwestycji zawiera poniższy załącznik...

12 czerwca 2017

Rewitalizacja miasta Kock – etap II

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego...

22 grudnia 2016