System Gospodarowania Odpadami

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KOCK

 

Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych:

1) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba – 10 zł;

2) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują dwie osoby – 15 zł

3) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują trzy i więcej osoby- 25 zł 

 

Miesięczne stawki opłat za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkuje jedna osoba – 16 zł;

2) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują dwie osoby – 30 zł;

3) dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują trzy i więcej osoby – 40 zł.

 

Jak segregować odpady:

1) odpady opakowaniowe (tzw. suche, np. papier, folia, tektura itp.),
2) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych posesji,
3) odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i bezbarwne),
4) popioły,
5) pozostałe odpady zbierane selektywnie.

 

Ulotka odpady Kock 1 str    Ulotka odpady Kock 2 str

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017

GMINA KOCK

Harmonogram

MIASTO KOCK

harmonogram-2016-MIASTO

Do pobrania:

Deklaracja 2016

Regulamin PSZOK

Harmonogram odbioru odpadów

harmonogram 2016-MIASTO

Urząd Miejski informuje o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów niebezpiecznych przez mieszkańców Gminy Kock takich jak:

 • Gruz                              
 • Sprzęt elektroniczny
 • Baterie i akumulatory
 • Przeterminowane leki
 • Folie ogrodnicze
 • Opony
 • Chemikalia (np. farby)
 • Oleje, smary
 • Złom
 • Żarówki

 

Odpady można dostarczyć na teren PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  przy ul. Gen. Kleeberga 50 w dniach:

 • każdy piątek  11:00 – 18:00
 • każda pierwsza sobota miesiąca – 10:00 – 14:00

Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kock za bieżący okres rozliczeniowy.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com