Gmina Kock ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew „na pniu”

Posted by

Kock, dnia 16.03.2017r.

 OGŁOSZENIE

 Gmina Kock ogłasza konkurs ofert na Sprzedaż drzew „na pniu” wraz z wycinką rosnących na terenie działki nr 40/6 położonej w obrębie geodezyjnym Kock Miasto, działki o nr 180 położonej w obrębie geodezyjnym Wygnanka oraz działki o nr 498 położonej w obrębie geodezyjnym Białobrzegi, Gmina Kock.

 1.Dane zamawiającego:

Gmina Kock, 21-150 Kock  NIP: 714-19-99-009, e-mail: kock@kock.pl

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż drzew na pniu /drzewo opałowe/ wraz z wycinką rosnących na terenie działek w pasach dróg gminnych oznaczonych nr ewidencyjnym 180  w miejscowości Wygnanka,  nr 498 w miejscowości Białobrzegi, Gmina Kock. Działka nr 40/6 w miejscowości Kock – teren aktywności gospodarczej i usług komercyjnych.

2.2. Kupujący wycina je na własny koszt i odbiera własnym transportem /z własnym załadunkiem/ z miejsca pozyskania. Ilość i gatunek drzew określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium najwyższej ceny brutto za 1m3 pozyskanego drewna.

3. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

3.1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku, do dnia 03.04.2017r. do godz. 10.00.

3.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2017r. o godzinie 10.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kocku.

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com