LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” – aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji

Posted by

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

informuje wszystkich mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania, że podjął uchwały:

1) o przystąpieniu do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie nowych przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających ze zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy,
2) konsultacji zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD.
Uwagi można zgłaszać do dnia 17 marca 2017 roku.

W przypadku pkt. 1 oczekujemy na propozycje realizacji projektów współpracy w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.
W przypadku pkt.2 propozycje zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD prosimy przesyłać na Karcie zmiany kryteriów lokalnych

Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące w/w zmian przesyłamy na adres poczty elektronicznej: info@lgdlubartow.org.pl lub adres biura: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B.
Karta zmiany kryteriów lokalnych, jak również Lokalna Strategia Rozwoju, Lokalne Kryteria wyboru operacji i operacji własnych, Regulamin Rady LGD znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www. lgdlubartow.org.pl w zakładce aktualności i w aktualnościach na stronach gmin partnerskich.

Lokalne-kryteria-wyboru-operacji-i-operacji-własnych-kopia

Procedura-wyboru-i-oceny-operacji-w-ramach-LSR

Regulamin-Rady-LGD

Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

LSR 2016-2022 aktualna na dzień 22.02.2017

Uchwała nr 1Uchwała nr 2

 

 

——– Wiadomość oryginalna ——–

Temat: zaproszenie na spotkanie informacyjne

Data: 2017-03-17 11:11

Od: LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” <biuro@lgr-lubelskie.pl>

Do: LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” <biuro@lgr-lubelskie.pl>

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU MORSKIEGO I RYBACKIEGO w ramach działania _realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Na spotkaniach przedstawione zostaną cele programu, preferowane przedsięwzięcia zawarte w lokalnej strategii rozwoju, katalog beneficjentów, warunki otrzymania wsparcia finansowego oraz wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków.

W spotkaniach mogą wziąć udział MIESZKAŃCY Z TERENU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „W DOLINIE TYŚMIENICY I WIEPRZA” ORAZ OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ROLNICZĄ NA TERENIE OBJĘTYM LSR .

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

TERMIN i MIEJSCE

1. 20.03.2017 (poniedziałek) godz. 13:00,  Sala konferencyjna UG Sosnowica, ul. Spokojna 10

2. 22.03.2017 (środa) godz. 13:00, Sala konferencyjna UG Ułęż, Ułęż 168

3. 24.03.2017 (piątek) godz. 13:00, Sala konferencyjna UG Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32

4. 27.03.2017 (poniedziałek) godz. 13:00, Sala konferencyjna UM Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

5. 31.03.2017 (piątek) godz. 13:00, Sala konferencyjna UG Kamionka, ul. Lubartowska 1

6. 03.04.2017 (poniedziałek) godz. 13:00, Sala konferencyjna UG Uścimów, Stary Uścimów 27

7. 05.04.2017 (środa) godz. 13:00,  Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14

8. 07.04.2017 (piątek) godz. 13:00,  Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, ul. Klonowa 2

9. 10.04.2017 (poniedziałek) godz. 13:00, Biuro Stowarzyszenia LGR w Lubartowie, ul. Słowackiego 11

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com