Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie

Posted by

Modernizacja, przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych bez numeru w Poizdowie od km 2+095 do km 2+500 o długości 0,405 km za kwotę 156.681 zł brutto – wykonawca firma PRD S. A. Lubartów.

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com