Regulamin XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka Kleeberga

Regulamin XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka Kleeberga

Posted by

Poniżej przedstawiamy regulamin XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka Kleeberga

REGULAMIN

 1. CEL IMPREZY
  • Hołd dokonaniom Gen. Fr. Kleeberga i jego żołnierzy;
  • Popularyzacja biegania, jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;
  • Upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
  • Popularyzacja i promocja powiatu lubartowskiego oraz walorów krajoznawczo – przyrodniczych gminy i miasta Kock;
  • Zdobycie punktów do Grand Prix Polski Środkowo Wschodniej
 2. ORGANIZATORZY
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA W KOCKU
  • RADA MIEJSKA W KOCKU
  • Klub Sportowy „POLESIE”
  • UKS ,,ORLIK”
 3. TERMIN I MIEJSCE
  • 30.09.2017 r. (sobota) ulicami miasta Kock
  • Start i meta przy pomniku gen. Fr. Kleeberga
  • Otwarcie biegów o godz. 900
  • Wpisowe do biegu głównego 10zł
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni: dzieci, młodzież, dorośli;
  • Wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą przedłożyć w biurze biegu aktualne badania lekarskie (dopuszcza się złożenie oświadczenia
   o starcie na własną odpowiedzialność przez osoby dorosłe, osoby niepełnoletnie dodatkowo konieczna jest zgoda rodziców), w biegach młodzieżowych dopuszczalne są zbiorowe listy z podpisem dyrektora szkoły;
  • Biuro zawodów zlokalizowane jest w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kocku. Zgłoszenia będą przyjmowane codziennie w godz. 800 – 1500 oraz w dniu zawodów w biurze do godz. 9
 5. WYNIKI

Wyniki końcowe i lista sponsorów zostaną przedstawione w komunikacie końcowym.

 1. KATEGORIE WIEKOWE ORAZ PROGRAM MINUTOWY
  • 900 – otwarcie imprezy
  • 910 – bieg SKRZATA (4 lata i młodsi) – 60 m
  • 915 – bieg PRZEDSZKOLAKA 2011/2012– 100 m
  • 930 – bieg dziewcząt rocznik 2009/2010 – 250 m
  • 940 – bieg chłopców rocznik 2009/2010 – 250m
  • 950 – bieg dziewcząt rocznik 2007/2008– 600m
  • 1000 – bieg chłopców rocznik 2007/2008 – 600m
  • 1010 – bieg dziewcząt rocznik 2005/2006– 800m
  • 1020 – bieg chłopców rocznik 2005/2006 – 800m
  • 1030 Bieg główny:

– M – 10 000 m (4x2500m=4 pętle),

– K – 5 000 m (2 x2500m=2pętle),

– sportowcy niepełnosprawni – 5 000 m (2x2500m=2 pętle).

 • 1130 – bieg dziewcząt rocznik 2004 – 1000m
 • 1140 – bieg chłopców rocznik 2004 – 1000m
 • 1150 – bieg dziewcząt rocznik 2003/2002 – 1200m
 • 1200 – bieg chłopców rocznik 2003/2002 – 1200m
 • 1210 – bieg dziewcząt rocznik 2001/2000 /1999 – 1200m
 • 1220 – bieg chłopców rocznik 2001/2000/1999 – 1200m
 1. NAGRODY INDYWIDUALNE
  • W biegach dzieci i młodzieży za I – III miejsca nagrody rzeczowe
   i dyplomy, miejsca IV – VI dyplomy,
  • Punktacja 30 zawodników w każdym biegu rywalizacji indywidualnej do klasyfikacji Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej.
  • W biegu głównym za miejsca I – VI nagrody rzeczowe i dyplomy,
  • W biegu głównym nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z gminy Kock,
  • Dla sportowców niepełnosprawnych nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – III,
  • Nagrody rzeczowe w biegu głównym mężczyzn dla zwycięzców
   w kategoriach wiekowych: 16- 29 lat, 30 – 39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi,
  • Zwycięzcy w każdym biegu otrzymują żywego karpia z Gospodarstwa Rybackiego p. Mariana Rapacewicza
 2. UWAGI KOŃCOWE
 • Impreza odbywa się bez względu na pogodę
 • Pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników dla potrzeb Biegu i Organizatora.
 • Pomoc medyczna w czasie trwania Biegu będzie zapewniona.
 • Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 859 10 65

Organizatorzy

Regulamin do pobrania:

Regulamin XXIII Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka Kleeberga 2017

Trasy pozostałych biegów 2017

Trasa biegu głównego 2017

 

Comments are closed.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com