Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”

23 października 2017

Informacja na temat naboru wniosków do LGD w okresie 20 listopada – 8 grudnia 2017

INFORMACJA NA TEMAT NABORU WNIOSKÓW

 

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 20 listopada do 8 grudnia 2017 roku na następujące operacje:

 

  1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – dostępny limit 1 368 000,00 zł ( mamy do zrealizowania 18 operacji po 76 000,00 zł każda);

 

  1. Rozwój działalności gospodarczej – dostępny limit 1 262 024,00 zł (mamy do zrealizowania 7 operacji średnio po 180 289,00 zł każda);

 

  1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – dostępny limit 1 592 200,86 zł (mamy do zrealizowania 29 operacji średnio po 54 903,00 zł dofinansowania na jedną operacje). Przypominam, że złożenie wniosku przez gminę powoduje, iż wartość CAŁEGO WNIOSKU pomniejsza limit LGD i grozi brakiem realizacji wskaźników, a co za tym idzie konsekwencjami finansowymi dla LGD w postaci zmniejszenia budżetu LSR;

 

  1. Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii – dostępny limit środków: 222 454,00 zł (mamy do zrealizowania 5 działań co daje średnio na operację 44 490,00 zł). Przypominam, ze minimalna wartość projektu złożonego w LGD nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł.

 

Informuję również, że w ramach działań z naboru I (07.11.2016-06.12.2017) podpisano umów:

  1. Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – 5 umów; 5 wniosków w trakcie oceny; 3 pozostawione bez rozpatrzenia,
  2. Rozwój działalności gospodarczej – 1 wniosek w trakcie oceny; 1 wniosek odrzucony,
  3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 6 umów; 8 wniosków odrzuconych,
  4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii – 3 umowy podpisane; 1 wniosek poza limitem dostępnych środków,
  5. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 1 wniosek w trakcie oceny,
  6. Wsparcie włączenia społecznego – 1 umowa.