Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia

15 stycznia 2018

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem Państwa gminy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety:

Kockhttps://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=199688832&&c=9cbca46b