Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

1 czerwca rozpoczyna się „mały spis rolny”. Kogo będzie dotyczył i jak się spisać?

5 czerwca 2023

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. wśród wylosowanych gospodarstw rolnych z całego kraju zostaną przeprowadzone ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Wylosowane gospodarstwa będą mieć obowiązek wziąć udział w tych badaniach.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego. Link do badania będzie dostępny na stronie internetowej 1 czerwca 2023 r.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
• samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie badaniarolne2023.stat.gov.pl
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS. Link do badania będzie dostępny na stronie internetowej 1 czerwca 2023 r.
• rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora), czynny od 29 do 31 maja, 14 sierpnia w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).