Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Kocka w sprawie konsultacji podczas zebrań soleckich ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kock miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

29 lipca 2018

Szanowni Państwo
Proszę o zapoznanie się z treścią załączonego do niniejszego ogłoszenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kocku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kock miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, który będzie opiniowany podczas najbliższego Zebrania Wiejskiego.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera

Projekt uchwały- sprzedaż alkoholu II oraz ogłoszenie