Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ankieta Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

10 stycznia 2022

„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kock. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.

Link do ankiety: Gmina Kock – https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=199688832&&c=9cbca46b