Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ankieta – Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

13 stycznia 2021

Szanowni Państwo,Jesteśmy z ramach umowy związanej z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju do składania sprawozdań, dokonywania monitoringu i ewaluacji postępów wdrażania tejże strategii.
Podobnie jak w roku 2020 zwracamy się z pilną prośbą o pomoc w przeprowadzeniu ankietowania wśród mieszkańców terenu Państwa gminy.
Z każdej gminy winniśmy zebrać po 40 ankiet.
Sytuacja jest o tyle ułatwiona, że ankieta jest internetowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 3 minut.
Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 10 luty 2021 roku.
Wystarczy, że każdy pracownik urzędu gminy, ktoś z jego rodziny oraz pracownicy jednostek podległych (szkoły, przedszkola, ops, domy kultury itp.) wypełnią ankietę i bez większego trudu uda się przygotować stosowną ilość ankiet.
Dobrze byłoby aby ta ankieta wraz z informacją „wisiała” na Państwa stronie w widocznym miejscu aż do zakończenia ankietowania tj. do 10 lutego 2021 roku. Informację o ankietowaniu możecie również Państwo umieścić na facebooku, jeśli posiadacie tam profil.
Biuro LGD ze swej strony, korzystając z przygotowanego programu, będzie monitorować proces wypełniania przez Państwa ankiet, jak również wspomagać go przesyłając linki do ankiet z prośbą o wypełnienie do osób z terenu LGD do których posiadamy adresy e-mail.
Prosimy o zamieszczenie poniższej informacji wraz z przesłanym linkiem do ankiety na Państwa stronie internetowej:
„Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kock. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu”.
Link do ankiety:
Gmina Kock – https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=199688832&&c=9cbca46b

Liczymy na życzliwość i zrozumienie.
W razie pytań służymy pomocą.
Z poważaniem
Leszek Zieliński
Prezes LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36 B
tel/fax: 81 8545853
e-mail: [email protected]
www: lgdlubartow.org.pl