Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ankieta – Program „Mieszkanie Plus”

29 marca 2019

Niniejsza ankieta pomoże określić skalę zainteresowania Programem „MIESZKANIE PLUS” osób chętnych do zamieszkania w Gminie Kock. Zebrane informacje i opinie będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania programu
i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia.

Wypełnione ankiety należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku, ul. Jana Pawła II 29 (I piętro) lub mailowo na adres kock@kock.pl
w terminie 01 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety.

W ramach niniejszego programu na działkach gminnych położonych w Kocku lub poza miastem planowana jest budowa mieszkań w systemie wielorodzinnym. Zgodnie
z założeniami programu lokale będą wykończone „pod klucz” – tzn. gotowe do zamieszkania. Lokale mieszkalne wybudowane w ramach programu MIESZKANIE PLUS, powstaną przede wszystkim z myślą o wynajmie, z dojściem do prawa własności po 25 latach najmu. Przewidywany koszt budowy mieszkania będzie się mieścił w przedziale od 3.000 zł/m2 do 4.000 zł/m2. Przewidywany czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów) wyniesie od 12 zł/m2 do 24 zł/m2. Rząd RP planuje wprowadzenie dopłaty do czynszu w wysokości uzależnionej od dochodu.

Ankieta_dotycząca_Programu_Mieszkania_Plus 2019