Wybory do Sejmu i Senatu RP

26 sierpnia 2019

Informacja o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kock

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek i deklaracja, oświadczenie o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zgoda na sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zarządzenie Burmistrza Kocka w sprawie powołania koordynatora gminnego

Zarządzenie Burmistrza Kocka w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kocku do sporządzania aktów pełnomocnictwa

Zarządzenie Burmistrza Kocka w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeniado głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Kocka w sprawie siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego

Postanowienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu na terenie Gminy Kock odrębnego obwodu głosowania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w sprawie ustalenia obwodów głosowania na terenie gminy Kock

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polski

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w glosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej