Wybory Samorządowe 2018

23 lutego 2018

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach Nr 1, 3 i 10

Obwieszczenie informacja o numerach i granicach Samorządowe 2018

 

OBWIESZCZENIE w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 ro obwodzie odrębnym_samorządowe_2018

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie

Postanowienie komisarza w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kocku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie powołania terytorialnych Komisji Wyborczych

_Komunikat_z_dnia_3_września_2018_r_glosowanie_korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Komunikat_Komisarzy_Wyborczych_z_30_sierpnia_2018_r-o_zgłaszaniu_kandydatów-do _obwodowych_komisji_wyborczych

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na radnych

Obwieszczenie o numerach i granicach ok.wyb.oraz

Obwieszczenie Starosty Lubartowskiego w sporawie podziału Powiatu Lubartowskiego na okręgi wyborczelic.radnychUchwała_informatyczna_samorząd_2018_z_załącznikami Uchwała_w_sprawie_liczby_urzędników_wyborczych_wraz_z_załącznikami Uchwala_w_sprawie_wzorów_potwierdzeń_-_utworzenie_komitetów_wyborczych Wytyczne_przyjmowanie_zawiadomień

Zmiana_urzędnicy_13_08

Nabór na urzędników wyborczych.  Aktualizcja informacji z dnia 13 marca 2018 r. według stanu prawnego na dzień 27 marca 2018 r.

Uchwała PKW w sprawie powołania Komisarzy Wyborczych

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r

Uchwała PKW z 12 03 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania urzędnikow wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata

Uchwala_w_sprawie_liczby_urzędników_wyborczych-_zmiana_terminu

Uchwała w sprawie podziału Gminy Kock na obwody głosowania i ustalenia ich numerów granic i siedzib

Uchwała w sprawie podziału Gminy Kock na okręgi wyborcze

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku

Wyjaśnienia_KBW_dla_kandydatów_na_urzędników_wyborczych

Uchwała PKW z 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Informacja Dyrektora  Delegatury o liczbie urzędników wyborczych

Niezbędne informacje w sprawie wyborów samorządowych 2018 można  znaleźć na stronie Delegatury KBW w Lublinie:    http://lublin.kbw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018ampnbspr