Wybory do Europarlamentu 2019

5 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 0050.1.41.2019

Wyciąg z obwieszczenia OKW

Komunikat Burmistrza Kocka o pierwszym posiedzeniu w dniu 17.05.2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego zwołanie pierwszych posiedzeń

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie powołania OKW

Załączniki do postanowienia nr 57 – Powołanie OKW

Informacja Komisarza Wyborczego o losowaniach

Obwieszczenie o numerach obwodów w gminie Kock

Głosowanie przez pełnomocnika

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Dopisywanie do spisu wyborców

Wniosek d dopisanie do spisu wyborców

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Kocka w sprawie w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kocku do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Zarządzenie Burmistrza Kocka w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Uchwała PKW w sprawie warunków wykorzystania technik elektronicznych

Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie.Prezydenta.R.P.

Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powoływania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_Prezydenta_RP_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego

Obwieszczenie_o_wyborach_do_PE(1) Obwieszczenie_o_wyborach_do_PE

Postanowienie_31_2019_Komisarza_Wyborczego_w_Lublinie_IV_z_dnia_19_marca_2019_r._w_sprawie_utworzenia_odrebnego_obwodu_glosowania_w_gmi

0Informacja_o_uprawnieniach_osob_niepelnosprawnych

Uchwala_nr_19_PKW_z_7_marca_2019_r_..informacja_dla_wyborcow_niepelnosprawnych