Jak zarejestrować firmę?

27 maja 2013

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
  • Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
  • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

W celu rejestracji konta można skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP. (Lista punktów potwierdzających Profil Zaufany)

Przejdź do rejestracji konta w celu zalogowania
Przejdź do składania wniosku bez logowania

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. 4. profil zaufany można założyć za pośrednictwem banku. Banki PKO BP, Pekao s.a. ING, Inteligo, Bank BZWBK, mBank, envelo, Millenium umożliwiają za pomocą bankowości elektronicznej założenie profilu zaufanego i korzystanie z niego – https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=54txr1rxtu4yqrhtyq3h

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Poradnik przedsiębiorcy znajduje się na stronie:

https://www.biznes.gov.pl/poradniki-przedsiebiorcy

 

 

ceidg_ostrzezenie

Urząd Miejski w Kocku
ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock
tel. (81) 859-10-04, 859-10-05
fax (81)859-10-59