Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Dodatek gazowy – podstawowe informacje

8 lutego 2023

Dodatek gazowy – podstawowe informacje
Dodatek gazowy wypłacany jest na podstawie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.
Kto może złożyć wniosek?
Dodatek gazowy przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwem gazowym, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), do dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 20 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do tej ewidencji po raz pierwszy.
Jaka jest wysokość dodatku?
Wnioskodawcy przysługuje refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Jakie jest kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku?
* 2 100 zł – dla gospodarstwa jednoosobowego,
* 1 500 zł – dla gospodarstw domowych wieloosobowych
dochód za rok 2021 (jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w terminie od 01.01.2023 r. do 31.07.2023 r.)
dochód za rok 2022 (jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w terminie od 01.08.2023 r. do 29.02.2024 r.)
Co należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku o dodatek gazowy należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. oraz dowód uiszczenia zapłaty za te fakturę.
Terminy przyjmowania wniosków
Wnioski o wypłatę dodatku gazowego można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Gdzie można złożyć wniosek?
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, godziny przyjęć: poniedziałek – czwartek w godz.7:00-14:00, pokój nr 5
drogą elektroniczną adres e-mail: [email protected]
oraz przez system platformy ePUAP na adres skrytki: /8e2m6rb2h6/skrytka (konieczne jest podpisanie załączonego wniosku podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),
pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Jana Pawła II 29,21-150 Kock.
Skąd pobrać wniosek?
Formularz papierowy – punkt informacyjny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocku
Formularz do samodzielnego wydruku: znajduje się na dole strony- pliki do pobrania.

Kiedy i jak wniosek zostanie rozpatrzony?
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Dodatek zostanie wypłacony na wskazany we wniosku numer konta.
Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.
Informację o przyznaniu dodatku gazowego można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ul. Jana Pawła II 29 w Kocku.

Dodatek gazowy w gminie Kock jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 859 12 56 w. 2