Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023 – 2030

14 marca 2022

Szanowni Państwo!

Gmina Kock przystępuje do opracowania diagnozy sytuacji społeczno – ekonomicznej, służącej wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, dla których następnie opracowany zostanie Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kock na lata 2023 – 2030.

Program rewitalizacji ma na celu wzrost jakości życia mieszkańców, poprawę sposobu zagospodarowania gminy, aktywizację społeczną i polepszenie warunków dla rozwoju gospodarczego gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegały przede wszystkim na rozwiązaniu istniejących problemów społecznych i gospodarczych. Program rewitalizacji powinien odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności. Z tego powodu prosimy mieszkańców Gminy Kock o udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się w dniach od 16.03.2022 do 31.03.2022.

Wypełnione ankiety należy przesłać na adres e-mail: [email protected] albo złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku.

Ankieta_Diagnoza_Rewitalizacja

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera