Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Komunikat Burmistrza Kocka w sprawie godzin pracy USC

20 stycznia 2017

K O M U N I K A T BURMISTRZA MIASTA KOCK z dnia 20 stycznia 2017 r.

 Informuję, że od dnia 01 lutego 2017 r.  Urząd Stanu Cywilnego w Kocku będzie otwarty dla interesantów w:

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 800 – 1400