Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Komunikat – zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

29 kwietnia 2021

KOMUNIKAT ZASADY STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ• Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.
• Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
i lepszym smaku.
• Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół
przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin
należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

• Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
• Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
• Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
• Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
• Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.
Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach
środkami ochrony roślin.
Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Kierownik
Jan Sienkiewicz