Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Lokalna grupa działania „doliną wieprza i leśnym szlakiem”

7 lipca 2022

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” PRZYGOTOWUJE LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2023-2027

JEŚLI CHCESZ MIEĆ WPŁYW  NA TO JAK BĘDZIE SIĘ ŻYŁO W TWOJEJ GMINIE PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

Strategia będzie przygotowywana i realizowana na obszarze 10 gmin: Abramów, Firlej, Lubartów, Michów, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek i Serniki, na których była wdrażana dotychczasowa Lokalna Strategia Rozwoju w poprzednim okresie programowania.

Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki działań naszej organizacji oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do naszego Stowarzyszenia .

W ramach prac przygotowawczych w lipcu i sierpniu br. są zaplanowane spotkania                                 z mieszkańcami w każdej z dziesięciu gmin. Spotkania będą miały charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą dla naszej organizacji pomocne       w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Przewidujemy taki sam program na każdym spotkaniu, który przedstawia się następująco:

  1. Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;
  2. Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027;
  3. Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR – wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  4. Analiza możliwości wdrażania projektów Smart Vilage;
  5. Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  6. Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 8545853; mailem: [email protected] ) lub w Biurze LGD ( Lubartów, ul. Lubelska 36B) najpóźniej na dzień przed planowanym terminem spotkania.

 

PROPONOWANE TERMINY

I LOKALIZACJA SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH,

KTÓRE MAJĄ CHARAKTER OTWARTY:

– 11 lipca 2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00 – Abramów,  ul. 22 Lipca 2 (budynek Urzędu Gminy w Abramowie),

14 lipca 2022 r. (czwartek), godz. 9.00 – Firlej, ul. Kościelna 4 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju),

18 lipca 2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00 – Jeziorzany, ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Gminy w Jeziorzanach),

20 lipca 2022 r. (środa), godz. 9.00 – Kamionka, ul. Lubartowska 1 (budynek Urzędu Miasta i Gminy Kamionka),

22 lipca 2022 r. (piątek), godz. 9.00 – Kock, ul. Jana Pawła II 29 (budynek Urzędu Miasta                  i Gminy Kock),

25 lipca 2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00 – Lubartów, ul. Lubelska 18A (budynek Urzędu Gminy w Lubartowie),

2 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9.00 – Michów, ul. Rynek I 16 (budynek Urzędu Gminy w Michowie),

5 sierpnia 2022 r. (piątek), godz. 9.00 – Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia 43 (budynek Urzędu Gminy w Niedźwiadzie),

8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 9.00 – Ostrówek, Ostrówek Kolonia 32 (budynek Urzędu Gminy w Ostrówku),

12 sierpnia 2022 r. (piątek), godz. 9.00 – Serniki, Serniki 1A (budynek Urzędu Gminy w Sernikach),

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd LGD

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”

informacja o spotkaniach LGD