Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski zainteresowane skupem lasów i gruntów pod zalesienia

2 lutego 2022

Ogłoszenie!o możliwości zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia które stanowią własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Radzyń Podlaski.
Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może zostać nabyty w szczególności, gdy:
przylega bezpośrednio do gruntów nadleśnictwa pozostaje we współwłasności z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski
reguluję przebieg granicy polno- leśnej Ponadto:
1.w Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez właściwego Starostę dla położenia zbywanej nieruchomości użytek gruntowy to las lub rola klasy V, VI, VIz.
2.w przypadku gruntów rolnych niezbędne jest by nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego była przeznaczona do zalesienia lub była objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiającą zalesienie.
3.granice nieruchomości są znane, widoczne w terenie lub zostały ustalone geodezyjnie oraz nie występują spory graniczne
4.nieruchomość nie może być zabudowana
5.sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny tj. założona księgę wieczystą zgodną z informacjami zawartymi w EGiB oraz nie może być obciążona na rzecz osób trzecich

Ogłoszenie o możliwości zakupu

Wniosek składany elektronicznie

Wniosek składany w formie tradycyjnej-1