Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Nowe obowiązki dla NGO

20 stycznia 2022

Ważna informacja dla organizacji pożytku publicznego. Nowym obowiązek ciążący na stowarzyszeniach i fundacjach wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 31 stycznia 2022 roku.  Brak rejestracji sankcjonowany jest karami finansowymi.
ZACHĘCAMY, ABY POINFORMOWALI PAŃSTWO O TYM OBOWIĄZKU SWOJE LOKALNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WPISANE DO KRS. Obowiązek nie dotyczy organizacji wpisanych jedynie do rejestru u Starosty.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.). Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815)
W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ INFOLINIA Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:
801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
+48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)
adres e-mail: [email protected]

Informacje dodatkowe:
na Portalu NGO.PL: Jak, gdzie i kiedy zgłaszać beneficjentów rzeczywistych NGO?
Informacje i INSTRUKCJA REJESTRACJI: https://publicystyka.ngo.pl/jak-gdzie-i-kiedy-zglaszac-beneficjentow-rzeczywistych-ngo-film
NAGRANIE WEBINARIUM: https://www.youtube.com/watch?v=PxEFzDx06h0&t=2s&ab_channel=portalngopl

MATERIAŁY ZGL:
INSTRUKCJA KROK PO KROKU oraz INFORMACJA przygotowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny: https://www.zgl.pl/wiadomosci/169,instrukcja-rejestracji-ngo-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-krok-po-kroku
INFORMACJA została opracowana po zasygnalizowaniu problemu przez jednego z naszych Partnerów w OPOS: Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Analizę prawną przygotował Śląski Związek Gmin i Powiatów (Kancelaria Radców Prawnych PWKP w Gliwicach (06.12.2021)), natomiast materiał dla wszystkich Sygnatariuszy OPOS opracował Związek Gmin Lubelszczyzny, w ramach pełnionej funkcji Prezydencji.

UWAGA:
Ponieważ spotkaliśmy się z różnymi reakcjami Przedstawicieli NGO, niezadowolonych z powodu konieczności realizacji nowego obowiązku, uprzejmie informujemy, że Związek Gmin Lubelszczyzny nie jest odpowiedzialny za powstanie tego rodzaju obowiązków spoczywających na organizacjach samorządowych, jednocześnie sam jest podmiotem zobowiązanym do ich przestrzegania, tak wszystkie pozostałe organizacje wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Instrukcja opracowana przez Biuro ZGL została opracowana na podstawie własnych doświadczeń powstałych w toku rzeczywiście wprowadzanych zgłoszeń organizacji pozarządowych. Przygotowana wyłącznie w celu pomocy szczególnie małym organizacjom. NGO wykorzystują niniejszą Instrukcję na własną odpowiedzialność – Związek nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ewentualnych błędów w procesie rejestracji.