Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku

28 czerwca 2021

W związku z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) od 1 lipca b. r. każdy właściciel i zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw, jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB. Dla budynków istniejących ma na to 12 miesięcy, zaś dla nowopowstałych 14 dni.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną;
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kocku (parter, pokój 12).

Deklaracja zawiera następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy;
5) adres e-mail.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Kocku w pokoju nr 12 (parter) lub pod numerem telefonu 818591004 lub 005 wewnętrzny 45, bądź mailowo [email protected]

Deklaracja-budynki-mieszkalne_08.04.2021

Deklaracja-budynki-niemieszkalne_08.04.2021

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera