Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Nowe taryfy cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Kock

13 września 2018

Nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Decyzja nr LU.RET.070.1.229.2018.JB (1)