Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Obowiązkowa wymiana licencji TAXI do końca 2022r.

24 czerwca 2022

Licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje TAXI wydane przez Urząd Miejski w Kocku przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.