Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Od 18 maja Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

14 maja 2020

Ogłoszenie!

 OD 18 MAJA URZĄD MIEJSKI W KOCKU WZNAWIA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW WG OBOWIĄZUJĄCYCH ZALECEŃ SANITARNYCH.

NA PARTERZE W HOLU ZOSTANIE UTWORZONE STANOWISKO PODAWCZE OBSŁUGIWANE PRZEZ STAŻYSTÓW, KTÓRZY BĘDĄ PRZYJMOWAĆ KORESPONDENCJĘ ORAZ KOMUNIKOWAĆ SIĘ
Z URZĘDNIKAMI I PETENTAMI.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU
Z INTERESANTEM URZĘDNIK BĘDZIE POPROSZONY O ZEJŚCIE DO STANOWISKA PODAWCZEGO LUB OSOBA Z ZEWNĄTRZ ZOSTANIE ZAPROWADZONA DO DANEGO POKOJU W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY.

INTERESANT MOŻE WEJŚĆ DO URZĘDU WYPOSAŻONY
W MASECZKĘ OCHRONNĄ, PO UPRZEDNIEJ DEZYNFEKCJI RĄK
I POWINIEN OGRANICZYĆ POBYT DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM.

 

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ, LEŚNICZEGO ORAZ PRACOWNIKA OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO POZOSTAJĄ NADAL ODWOŁANE.

 

Dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań można składać na stanowisku podawczym, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock lub platformy ePUAP (adres skrytki: /8e2m6rb2h6/skrytka).

 

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie 818591004 lub 818591005 lub pocztą elektroniczną na adres kock@kock.pl

 

Płatności nadal można regulować na rachunki bankowe gminy.

 

DODATKOWE DANE KONTAKTOWE:

– Burmistrz Miasta Kock nr wewnętrzny 32, e-mail: burmistrz@kock.pl;

– Zastępca Burmistrza nr wewnętrzny 50, e-mail: z.burmistrza@kock.pl;

– w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych nr wewnętrzny 51, e-mail: usc@kock.pl;

– w sprawach oświaty nr wewnętrzny 36, e-mail: oswiata@kock.pl;

– w sprawach gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego nr wewnętrzny 34, e-mail: architektura@kock.pl;

– w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych nr wewnętrzny 49, e-mail: podatki1@kock.pl;

– w sprawach ochrony środowiska nr wewnętrzny 44, e-mail: ochrona.srodowiska@kock.pl;

– w sprawach gospodarki komunalnej nr wewnętrzny 45, e-mail: zgkim@kock.pl;

– w sprawach działalności gospodarczej nr wewnętrzny 38, e-mail: kock_info@kock.pl;

– w sprawach pomocy społecznej nr telefonu 818591256, e-mail opskock@lublin.home.pl

 

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera

Urząd Miejski w Kocku

Adres
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock
Telefon
81 859 10 04
81 859 10 05
Fax
81 859 10 59
E-mail
Sekretariat: kock@kock.pl
Biuro burmistrza:burmistrz@kock.pl
Wpłaty
Wpłaty należności za wodę: 53 8721 0008 0000 0084 2000 0180
Pozostałe wpłaty: 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150
Poprawny CSS!