Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Od 26 maja targowisko miejskie otwarte

21 maja 2020

OGŁOSZENIE
Informuję, że od 26 maja 2020 r. zostaje otwarte targowisko miejskie przy ulicy Polnej czynne we wtorki, zaś od 24 maja 2020 r. targowisko przy drodze w obrębie Kock Rolny czynne w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
Sprzedawcom i kupującym przypominam o konieczności przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, z późn. zm.) oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla targowisk/bazarów w celu zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu COVID – 19 (koronawirus).
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla targowisk i bazarów w celu zapobiegania zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus).
1. Osoby mające kontakt z towarem, muszą często myć ręce.
W przypadku straganów na bazarze/targowisku, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy ręce dezynfekować przy użyciu płynów dezynfekujących lub chusteczek nasączonych takim płynem.
2. Stosować higienę kaszlu i oddychania:
– należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa, a po jego odwołaniu, podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%);
– nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby zasłaniał usta i nos oraz nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku, ani na towar.
3. Stosować zasady bezpieczeństwa restrykcyjnie i z pełną świadomością:
– produkty powinny być podawane i pakowane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarem;
– dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
4. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego:
– nie dopuszczać do kontaktu z towarem osób, które mają objawy zakażenia dróg oddechowych, nawet łagodny kaszel albo gorączkę;
– w przypadku nieprzestrzegania tych zasad nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi.
5. Zachować bezpieczną odległość klient – klient, klient – sprzedawca, sprzedawca – sprzedawca (min. 1,5 metra).
6. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie/produkcji żywności!!