Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Kocka o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Kock – Kock Rolny

27 kwietnia 2021

Informacja o szczegółach  przetargu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kocku: https://umigkock.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=1627709

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu:

https://umigkock.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=1643320

Informcja o negatywnym wyniku przetargu