Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie Burmistrza Kocka w sprawie możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej pojawiających się podczas korzystania z usług Urzędu Miejskiego w Kocku oraz innych gminnych jednostek organizacyjnychzgłaszania

16 lutego 2021

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kock informuje osoby ze szczególnymi potrzebami oraz członków ich rodzin i opiekunów o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej pojawiających się podczas korzystania z usług Urzędu Miejskiego w Kocku oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych.
Uwagi można przekazywać za pośrednictwem:
 poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawla II 29, 21 – 150 Kock;
 poczty elektronicznej na adres [email protected];
 Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera