Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kleeberga w Kocku, ul. Przechodnia 11, 21-150 Kock

24 maja 2022

Burmistrz Miasta Kock ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kleeberga w Kocku, ul. Przechodnia 11, 21-150 Kock

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Kock w 2022 roku

Zarządzenie Nr 0050.1.300.2022