Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Podpisano umowę na przebudowę targowiska miejskiego w Kocku

9 stycznia 2018

W dniu 4 stycznia 2018 r. Burmistrz Tomasz Futera odebrał podpisaną 2 dni wcześniej umowę Gminy Kock z Samorządem Województwa Lubelskiego na pomoc w wysokości 999.989 zł na zadanie pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Kocku”. Pełny koszt inwestycji został ustalony na 1.571.569,50 zł. Środki na wsparcie pochodzą z operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.