Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

9 stycznia 2019

Urząd Miejski w Kocku przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników bezpośrednio przylegających do ich posesji oraz dbania o to, by nie było nawisów śnieżnych i sopli zwisających z dachów. Niedopuszczalne jest wysypywanie sprzątanego śniegu  na jezdnię. Należy go pryzmować na krawędzi chodnika. Pracownicy urzędu będą monitorować  sytuację na terenie  miasta i gminy. Gdy upomnienie nie będzie skuteczne, o interwencję będzie proszona policja.