Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Regulamin XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”, Kock 2019

27 sierpnia 2019

Regulamin XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej

„Pieśń Ojczyzny Pełna”, Kock 2019

 

 • 1. Organizator

Organizatorami XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”, zwanego dalej Festiwalem, jest Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku

 • 2. Czas i miejsce
 1. Festiwal jest imprezą cykliczną odbywającą się w Kocku w ramach rocznicowych uroczystości upamiętniających bitwę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.
 2. W roku bieżącym Festiwal odbędzie się 2 października (przesłuchania konkursowe) i 5 października (koncert laureatów).
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w środę 2 października od 10:00 w siedzibie biblioteki w Kocku (ul. Marcina Stępnia 6, 2 piętro).
 4. Koncert Laureatów odbędzie się w sobotę 5 października o 16.00 w hali widowiskowo-sportowej (wejście od ul. Marcina Stępnia).
 • 3 Cele i zadania
 1. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej, jak również ukazujących piękno naszej Ojczyzny, zwyczaje i tradycje.
 2. Kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
 3. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji niepodległościowej i Kleebergowskiej.
 4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego w wykonywaniu pieśni narodowych i patriotycznych.
 5. Upamiętnienie postaci gen. Franciszka Kleeberga.
 • 4. Założenia programowe
 1. Część konkursowa Festiwalu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach:
 2. soliści – klasy 1-3 szkoły podstawowej i młodsi
 3. soliści – klasy 4-6 szkoły podstawowej
 4. soliści – klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły średnie
 5. Uczestnicy Festiwalu wykonują JEDEN utwór.
 6. Repertuar:
 7. Utwory tradycyjne, historyczne.
 8. Utwory nowe, w tym również autorskie.
 9. Utwory znane, z nową, własną interpretacją.
 • 5. Główne kryteria oceny
 1. Dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu.
 2. Wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika.
 3. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja).
 4. Interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny).
 • 6. Nagrody
 1. Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX przyznawane niezależnie od kategorii (dyplom, statuetka i nagroda rzeczowa).
 2. W poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody przyznaje jury Festiwalu powołane przez Organizatora.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizatorzy Festiwalu zapewniają nagłośnienie.
 2. Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej 27 września 2019 r. pocztą tradycyjną (Dom Kultury, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock) lub pocztą email (dom kultury.kock@wp.pl).
 3. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
 4. Uczestnicy Festiwalu zgłaszają się na przesłuchania konkursowe w środę 2 października 2019 r. do 9:30. Laureaci zaproszeni na koncert finałowy zgłaszają się w sobotę 5 października 2019 r. do 15.30.

Regulamin XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej