Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Terminarz spotkań wiejskich – wybory sołtysów

8 stycznia 2019
Lp. Imię i nazwisko sołtysa miejscowość Terminarz spotkań
1. Elżbieta Janowska Annówka 27.01, godz. 16:00

(Domek Sołecki)

2. Agata Niedziela Annopol 22.01, godz. 9:00

(Urząd Miejski)

3. Alicja Szczepańska Białobrzegi 20.01, godz. 13:30

(remiza OSP)

4. Anna Morawska Białobrzegi Kolonia 20.01, godz. 15:30

(remiza OSP)

5 Jan Wojtaś Bożniewice 20.01, godz. 14:30

(Klub Rolnika )

6. Aneta Zabielska Górka 20.01, godz. 17:00
(remiza OSP)
7. Teresa Mitura Kock „Wschód” 16.01, godz. 16.00

(Urząd Miejski)

8. Anna Nicpoń Kock „Zachód” 16.01, godz. 17:00

(Urząd Miejski)

9. Stanisław Mitura Kock Kolonia 22.01, godz. 9:30

(Urząd Miejski)

10. Alina Sikorska Lipniak 15.01, godz. 10.00

(Urząd Miejski)

11. Jolanta Bajdak Poizdów 27.01, godz. 12:30

(szkoła)

12. Justyna Borowiec Poizdów Kolonia 27.01, godz. 13:30

(remiza OSP)

13. Urszula Sikora Ruska Wieś 20.01, godz. 16:00

(remiza OSP Białobrzegi)

14. Janusz Sikora Talczyn 20.01, godz. 10:00

(szkoła)

15. Irena Kowalczyk Talczyn Kolonia 20.01, godz. 10:00

(szkoła)

16. Jadwiga Mitura Wygnanka 22.01, godz. 10:30

(Urząd Miejski)

17. Stanisław Mitura Zakalew 27.01, godz. 14:30

(remiza OSP)