Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Transport dla osób mających trudności z dojazdem do punktu szczepień przeciw Covid 19

15 października 2021

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Kocku  działa gminny koordynator ds. organizacji i realizacji transportu na szczepienia. W ramach swojej działalności pomoże i poinformuje o najważniejszych zasadach dotyczących szczepień, punktów szczepień. Osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, niezamożne i samotne, jak również po 60 roku życia mogą skontaktować się w sprawie transportu na niżej podane numery telefonów. Przed realizacją usługi transportu wymagane będzie złożenie oświadczenia o obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia trudnościach w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, bądź przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności. Powyższe oświadczenie będzie podstawą do zrealizowania usługi. Kierowca transportu osobowego będzie weryfikował dane na podstawie okazanego dowodu osobistego.

Transport do punktu szczepień powinien być realizowany na obszarze Gminy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami Gminy Kock, transport może być organizowany nie dalej niż 20 km od granic pozostałych gmin.

 Osoby spełniające powyższe kryteria mogą rezerwować transport pod dedykowanym  numerem telefonu:

81 8591 004 wew. 36;   81 8591 005 wew. 36   w godz. 8.30 -14.00 ;

882 579 139