Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Urząd Miejski w Kocku bez bezpośredniej obsługi klientów

16 marca 2020

INFORMUJĘ, ŻE OD 17 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA URZĄD MIEJSKI W KOCKU W GODZINACH 7.30 – 14.30 REALIZUJE ZADANIA W SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań można dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock lub platformy ePUAP (adres skrytki: /8e2m6rb2h6/skrytka).
Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie 818591004 lub 818591005 lub pocztą elektroniczną na adres kock@kock.pl
Płatności należy regulować na rachunki bankowe gminy.
Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej, pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ubezpieczyciela oraz leśniczego zostają odwołane.
DODATKOWE DANE KONTAKTOWE:
– Burmistrz Miasta Kock nr wewnętrzny 32, e-mail: burmistrz@kock.pl;
– Zastępca Burmistrza nr wewnętrzny 50, e-mail: z.burmistrza@kock.pl;
– w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności
i dowodów osobistych nr wewnętrzny 51, e-mail: usc@kock.pl;
– w sprawach oświaty nr wewnętrzny 36, e-mail: oswiata@kock.pl;
– w sprawach gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
nr wewnętrzny 34, e-mail: architektura@kock.pl;
– w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych nr wewnętrzny 49,
e-mail: podatki1@kock.pl;
– w sprawach ochrony środowiska nr wewnętrzny 44,
e-mail: ochrona.srodowiska@kock.pl;
– w sprawach gospodarki komunalnej nr wewnętrzny 45, e-mail: zgkim@kock.pl;
– w sprawach działalności gospodarczej nr wewnętrzny 38,
e-mail: kock_info@kock.pl;
– w sprawach pomocy społecznej nr telefonu 818591256,
e-mail opskock@lublin.home.pl
– Dom Kultury telefon 818591110, e-mail: domkultury.kock@wp.pl;
– Biblioteka Publiczna telefon 814781777, e-mail: mgbp.kock@wp.pl.

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera