Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uwaga Mieszkańcy! 15 października zbiórka odpadów wielkogabarytowych

30 września 2021

Urząd Miejski w Kocku informuje, że w dniu 15 października 2021 r. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. sprzętu elektrycznego i elektronicznego RTV i AGD, mebli, dywanów (tylko i wyłącznie w/w odpady) od właścicieli Nieruchomości z terenu gminy. Niekompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie odbierany.

Odpady należy wystawić w miejsce ogólnodostępne przy drodze gminnej. Będą odbierane od godz. 7.00 wyłącznie w wyznaczonym terminie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 12 na parterze lub telefonicznie  (81) 8591004 wewn. 45.

 

Burmistrz Miasta Kock

/-/ Tomasz Futera