Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

UWAGA! Informacja w związku z ASF

21 czerwca 2018

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie uprzejmie informuje o opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

Decyzja dostępna jest również pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0883&from=PL

Powiat Lubartów:

Obszar ochronny – strefa żółta- gminy Abramów,  Kamionka,  Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim. 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń Strefa żółta

Obszar objęty ograniczeniami – strefa czerwona –gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód  od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim. 

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń Strefa czerwona

Obszar zagrożenia  –  strefa niebieska –gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim.

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń Strefa niebieska