Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Uwaga! Szczepienia lisów. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Wetreynarii

16 kwietnia 2021

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie Informuję, że n, dniach 24-26 kwietnia 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1 krn2.
Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 crn, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
Nie wolno dotykać szczepionki!
Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczeaia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
Ręce 1ub inne nie zakryte części ciala, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem .
Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią CoVID-19. informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewodzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl