Facebook Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Warsztaty z przedsiębiorczości

17 października 2018

LGD „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem” wraz z Fundacją Wspomagania Wsi

organizują warsztaty z przedsiębiorczości. Warsztaty dla uczestników są bezpłatne. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, catering oraz świadectwo ukończenia warsztatów, które mogą wykorzystać przy staraniu się o dotacje lub kredyty na działalność gospodarczą. Wypracowane na warsztatach biznes plany osoby będą mogły wykorzystać do starania się o fundusze zewnętrzne. Zapraszamy do udziału.