Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

WAŻNE! Dodatkowy nabór dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kock zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów grzewczych na biomasę

7 grudnia 2020

Burmistrz Miasta Kock informuje, iż jest prowadzony dodatkowy nabór na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów grzewczych na biomasę. Oferta skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych.

Projekt obejmuje wykonanie dostawę i montaż:
1) instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu (budynek mieszkalny lub gospodarczy), składający się z maksymalnie 8 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 2,48 kWp lub z 10 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 3,1 kWp;
2) kotła grzewczego c.o. + c.w.u. wykorzystującego biomasę – pellet o mocy nominalnej kotła 20 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.

W ramach dokonanych zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa osób chętnych a zakwalifikowanie do realizacji projektu następuje w miejsce rezygnacji z udziału w projekcie obecnych uczestników projektu oraz po wstępnej analizie możliwości montażu. Udział finansowy właściciela nieruchomości w realizacji projektu jest uzależniony od ilości panelów w instalacji – należy przyjąć od 5 000,00 zł do 6 000,00 zł, w przypadku montażu kotła – szacowany udział mieszkańca wyniesie ok. 7 000,00 zł.
Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonać w terminie do 31.12.2020 r. – pisemnie poprzez wrzucenie podania do skrzynki podawczej w Urzędzie lub wysłanie wiadomości na adres email: [email protected] Więcej informacji pod nr tel. 81 8591004 wew. 34

Wpłata 1000,00 zł w terminie do 15.01.2021 r. na główne konto Gminy Kock (Bank Spółdzielczy w Kocku) 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150 – w tytule : zaliczka na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz dane właściciela nieruchomości.

Wpłata 700,00 zł w terminie do 15.01.2021 r. na główne konto Gminy Kock (Bank Spółdzielczy w Kocku) 87 8721 0008 0000 0084 2000 0150 – w tytule : zaliczka na wykonanie instalacji solarnej oraz dane właściciela nieruchomości.