Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Wyraź swoją opinię na temat warunków życia w naszej gminie

22 stycznia 2020

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszej gminy do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Poniżej zamieszczamy link do wypełnienia ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=199688832&&c=9cbca46b