Ikony boczne
Twitter YouTube Vimeo Flickr RSS

Zakup preferencyjny węgla

9 listopada 2022

Burmistrz Miasta Kock informuje, że na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) sprzedaż węgla w ramach tego programu będą prowadzić upoważnione do tego składy węgla z terenu Gminy Kock w cenie do 2.000 zł za tonę brutto (bez kosztów transportu).
Zakupu w powyższej cenie będą mogły dokonać wyłącznie gospodarstwa domowe uprawnione do otrzymania dodatku węglowego.
Warunkiem koniecznym jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kocku wniosku o wydanie zaświadczenia na zakup preferencyjny węgla, którego druk jest dostępny w sekretariacie lub na stronie internetowej urzędu.
Z otrzymanym zaświadczeniem należy zgłosić się do upoważnionego składu węgla w celu dokonania zakupu.

Wniosek-zaświadczenie na preferencyjny zakup węgla

Burmistrz Miasta Kock
/-/ Tomasz Futera